demerlijnvissers
 

Historisch overzicht van de hengelvereniging “Demerlijnvissers”

In 1928 wordt de visvereniging “Aerschotse Lijnvisschers” opgericht, onder voorzitterschap van de Heer Karel Van Noten.
Al van bij de oprichting wordt er geprotesteerd tegen de vervuiling van de Demer en de Gete. 

Van 1929 tot 1939 wordt de Heer Petrus Rens voorzitter en bestaan de activiteiten naast de protestacties tegen de toenemende verontreiniging vooral door het inrichten van wedstrijden op de Demer en het deelnemen aan viswedstrijden in de omliggende gemeenten.
De club was toen ook aangesloten bij het “Bontgenootschap der lijnvisschers van Schelde en Yzerbekken”
Tot 1949 blijft de club onder die naam bestaan. Mede door de oorlog blijven de activiteiten beperkt tot enkele viswedstrijden en enkele protestacties tegen de toenemende vervuiling.

Op 17 december 1949 wordt dan officieel de naam van de club veranderd tot het “Demerlijnvissersverbond v.z.w.” De nieuwe voorzitter wordt de Heer De Decker Henri, en er wordt een beheerraad opgericht.

Aanvankelijk met 59 leden groeide de vereniging snel tot 149 leden. 
De hoofdbekommernis van dat ogenblik is de steeds meer optredende vervuilingen op Demer en Gete.
Politici worden aangeschreven, betogingen worden georganiseerd te Aarschot, Tienen en Brussel. Op dat ogenblik is de vervuiling zo erg dat de club verplicht werd uit te wijken voor hun wedstrijden naar o.a. de vijvers van Schoonhoven.

Het verbond was toen ook aangesloten bij de “Algemene Federatie der Belgische Lijnvissers”

In 1963 staat het Demerlijnvissersverbond mee in voor de oprichting van de Hengelfederatie Brabant. In 1976 bereikte ze haar hoogtepunt met 163 aangesloten leden.
Daarna mede door de oprichting van andere visclubs in het Aarschotse ( De Bergvissers, De Sirenevissers, De Eenzame vissers enz) daalt het ledenaantal tot ongeveer 40.

Bij de splitsing van de provincie Brabant is de club aangesloten bij de H.F.V.B. (Hengel Federatie Vlaams Brabant) en bestaan de activiteiten van de club vooral uit het inrichten van wedstrijden zelfs op nationaal niveau.
Met het 75-jarig bestaan bekomt de vereniging de titel “Koninklijk”. Een bekroning voor de jarenlange strijd voor de hengelsport.

In 2005 keert de club terug naar de Demer : in samenwerking met de Stad Aarschot beheert ze een deel van de Meander aan de Diestsesteenweg, wat meteen de hoofdactiviteit van de club wordt.
Na 3 jaar is het ledenaantal terug gestegen tot boven de honderd. Anno 2008  en met het 80-jarig bestaan van de club zijn ze gelukt in hun opzet : vissen op de Demer.  

De leden die er van in het begin bij waren hebben het niet meer mogen meemaken.
De laatste is net na het 65 jarig bestaan van de club overleden. Ondanks de verbeteringen aan onze waterlopen moeten wij waakzaam blijven. De “Koninklijke” Demerlijnvissers van Aarschot hopen hun lijnen te kunnen blijven uitgooien in wat ooit de visrijkste rivier van Vlaanderen
was.

 

 

 

Design by Kockaerts Rudy