demerlijnvissers
 

Huishoudelijk reglement

Printbare versie (pdf)
  Art 1   Onderhavig reglement kan steeds aangepast worden door het bestuur. Iedereen die zich als lid laat inschrijven verklaart zich akkoord met dit reglement.    
  Art 2   De meander die de vereniging beheerd volgens de overeenkomst met de stad Aarschot strekt zich uit van de oostelijke ring tot de inrit van de parking Demervallei.  
  Art 3   Elk ongeval, diefstal en of schade aan goederen die aan het viswater gebeuren op welke wijze dan ook, valt onder de verantwoording van de betrokkene zelf en kan aan de vereniging op geen enkele wijze ten laste gelegd worden.  
  Art 4   Elk lid moet in regel zijn met zijn lidgeld alvorens te beginnen met vissen. Op vraag van de leden van het bestuur is elk lid verplicht zijn lidkaart te tonen.  
  Art 5   Elk lid is verplicht de oevers te respecteren en zich te onthouden van elke vorm van beschadiging en of veranderingen. Elke schending hiervan valt ten laste van de betrokkene en kan naargelang de ernst van de zaak uitsluiting tot gevolg hebben.  
  Art 6   Het viswater is het ganse jaar open, het is toegelaten te vissen elke dag een halfuur voor zonsopgang tot een halfuur na zonsondergang. Het bestuur mag het vissen verbieden telkens de omstandigheden het noodzakelijk maken.
Bij het schieten op de staande wip (elke dinsdag en vrijdag avond en bij een eventuele wedstrijd) dienen de vissers zich te schikken naar de aanbevelingen van het bestuur van de gilde ( wagen verplaatsen, visplaats verlaten ), dit om ongevallen te vermijden.
 
  Art 7   Het viswater wordt in hoofdzaak gebruikt voor het recreatieve vissen, indien er toch een wedstrijd wordt georganiseerd, zal dat door het bestuur worden meegedeeld, en is het viswater voorbehouden voor de wedstrijd.  
  Art 8   Het aantal lijnen dat mag worden gebruikt wordt beperkt tot maximum twee, zijnde handlijnen of werphengels.  
  Art 9   De visplaatsen mogen niet voorbehouden worden. Iedere visser beschikt over een breedte van 3 meter waar zijn 2 lijnen en hijzelf zich in moeten bevinden. Het voederen van daags te voren is verboden. Onbeheerd materiaal kan door de vereniging in beslag worden genomen. Een visser die geen vaste plaats heeft (om bijvoorbeeld te spinnen) mag andere vissers niet hinderen.  
  Art 10   Men moet recht voor zich uitvissen(behalve in de hoeken) en het is ten alle tijden verboden te vissen op een afgebakende paaiplaats en aan de oever langs de kant van de steenweg.  
  Art 11   Alle gevangen vissen moeten onmiddellijk worden teruggezet. Uitzondering : paling en katvis (meerval) Paling en katvis mogen onbeperkt en altijd worden meegenomen. Het vissen op roofvis is toegestaan van 1juni tot 31 december van elk jaar enkel met kunstaas. Alle gevangen vissen moeten ook hier onmiddellijk en onbeschadigd worden teruggezet. Het bestuur kan ( bv als de populatie te groot zou worden) roofvisdagen organiseren.  
  Art 12   Leefnetten zijn verboden, enkel voor een wedstrijd kan een uitzondering worden voorzien. Behandel de vis volgens de regels van een goede hengelpraktijk dwz. Vis vastnemen met een natte hand, zeker geen doek, te diep geslikte haak : lijn afknippen, een emmer van voldoende omvang en voldoende gevuld met water verplicht voor het onthaken van grote vis, grote vis steeds scheppen, vis terugzetten niet gooien, enz...  
  Art 13   Wees zuinig met lokaas, dit om algenbloei te voorkomen. Restanten van lokaas op de oever achter laten is ten strengste verboden.  
  Art 14   Auto's zijn aan de oevers verboden, enkel op het terrein achter de kantine van de wip mag men parkeren.
Rijwielen en bromfietsen mogen aan de hand tot aan de visplaats worden geduwd. Het parkeren of rijden op het terrein van de wip is ten alle tijde verboden.
 
  Art 15   Ten einde het terrein en zijn omgeving proper te houden is het verboden elk soort afval achter te laten. Honden zijn slechts toegelaten aan de leiband. Radio's zijn slechts toegelaten mits zij de andere vissers niet hinderen.  
  Art 16   Er mag slechts met enkele haken gevist worden en zonder weerhaak. Enkel kunstaas mag meerdere haken bevatten.  
  Art 17   Elke persoon belast met controle zal in het bezit zijn van een identiteitskaart. Hij is verplicht deze op aanvraag te tonen.  
  Art 18   Elke plaats, zelfs een voertuig dat dienst kan doen als bergplaats van vis, kan op verzoek gecontroleerd worden door de personen voorzien in art 4.  
  Art 19   Bij eventuele geschillen tussen vissers onderling of tussen vissers en de personen belast met de controle (art 4) is de uitspraak van deze op het moment zelf bindend en dient onmiddellijk uitgevoerd worden, later zal het geschil door het bestuur worden behandeld.  
  Art 20   Van ieder lid wordt een betamelijke houding en taal verwacht.  
  Art 21   Alle punten van gelijk welke aard die zich zouden voordoen en die niet vermeld zijn in het reglement zullen door het bestuur beslecht worden. Het bestuur behoudt zich het recht tijdelijke maatregelen te nemen die niet in deze reglementen voorzien zijn.  
  Art 22   Het bestuur moet op de hoogte zijn van alle visuitzettingen. vis uit zetten op eigen houtje is verboden (om visziektes te voorkomen).  
  Art 23   Lidkaarten: 35 euro per jaar, tussen 12 en 16 jaar : 20 euro.  Jonger dan 12 jaar : deze jongeren mogen gratis vissen met één handlijn op voorwaarde dat ze vergezeld zijn door een lid, die dan ook maar met één lijn mag vissen. Bij twijfel moeten zij hun leeftijd kunnen bewijzen. Het volwassen lid is verantwoordelijk voor hun gedrag en zal er op toezien dat ze zeker de andere vissers niet storen. Het bestuur behoudt zich het recht deze prijzen, na overleg, te wijzigen of aan te passen.  
  Art 24   Lidkaarten zijn strikt persoonlijk (bij twijfel identiteitskaart voorleggen)  
  Art 25   Lidkaartvernieuwing gebeuren tot 31 maart van het lopend jaar. De lidkaart zelf is geldig van 1januari tot 31 december.  
  Art 26   Ieder lid wordt geacht van dit reglement te kennen en op te volgen, reglementen zijn steeds gratis te bekomen bij de viswachters of het bestuur of op onze website : www.demerlijnvissers.be  

 

   


Design by Kockaerts Rudy